Trang 10 SGK Toán 7 tập 2 Kết nối tri thức

Bạn đang xem: Trang 10 SGK Toán 7 tập 2 Kết nối tri thức tại thptnguyenchithanhag.edu.vn

Giải bài 11, 12, 13, 14, 15, 16 trang 10 SGK Toán 7 tập 2 Kết nối kiến ​​thức chi tiết có hướng dẫn và đáp án giúp các em học tốt hơn

Bài 6.1 trang 10 SGK toán tập 2, Nối kiến ​​thức

Câu hỏi

Lập công thức các tỷ lệ có thể có từ phương trình 3x = 4y (x,y \( \ne \)0)

Giải pháp

Các tỷ lệ có thể là:

\(\dfrac{3}{4} = \dfrac{y}{x};\dfrac{3}{y} = \dfrac{4}{x};\dfrac{x}{4} = \dfrac{ y}{3};\dfrac{x}{y} = \dfrac{4}{3}\)

\(\dfrac{3}{4} = \dfrac{y}{x};\dfrac{3}{y} = \dfrac{4}{x};\dfrac{x}{4} = \dfrac{ y}{3};\dfrac{x}{y} = \dfrac{4}{3}\)

Bài 6.12 trang 10 sgk toán 7 tập 2 Kết nối kiến ​​thức

Câu hỏi

Lập tất cả các tỉ số có thể có từ 4 số: 5; mười; 25; 50

Giải pháp

Ta có: 5,50 = 10,25

Các tỷ lệ có thể là:

\(\dfrac{5}{{10}} = \dfrac{{25}}{{50}};\dfrac{5}{{25}} = \dfrac{{10}}{{50}}; \dfrac{{50}}{{10}} = \dfrac{{25}}{5};\dfrac{{50}}{{25}} = \dfrac{{10}}{5}\)

Bài 6.13 trang 10 sgk toán 7 tập 2 Kết nối kiến ​​thức

Câu hỏi

Tìm x và y, biết: a) \(\dfrac{x}{y} = \dfrac{5}{3}\) và x+y = 16; b) \(\dfrac{x}{y} = \dfrac{9}{4}\) và x – y = -15

Giải pháp

a) Vì \(\dfrac{x}{y} = \dfrac{5}{3} \Rightarrow \dfrac{x}{5} = \dfrac{y}{3}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\begin{array}{l}\dfrac{x}{5} = \dfrac{y}{3} = \dfrac{{x + y}}{{5 + 3}} = \dfrac{{16 }}{8} = 2\\ \Rightarrow x = 2.5 = 10\\y = 2.3 = 6\end{array}\)

Vậy x=10, y=6

b) Vì \(\dfrac{x}{y} = \dfrac{9}{4} \Rightarrow \dfrac{x}{9} = \dfrac{y}{4}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\begin{array}{l}\dfrac{x}{9} = \dfrac{y}{4} = \dfrac{{x – y}}{{9 – 4}} = \dfrac{{ – 15}}{5} = – 3\\ \Rightarrow x = ( – 3).9 = – 27\\y = ( – 3).4 = – 12\end{array}\)

Vậy x = -27, y = -12.

Bài 6.14 trang 10 sgk toán 7 tập 2 Mối liên hệ kiến ​​thức

Câu hỏi

Tỉ số số học sinh của hai lớp 7A và 7B là 0,95. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh, biết rằng số học sinh của lớp này nhiều hơn lớp kia là 2 học sinh.

Giải pháp

Gọi số học sinh của 2 lớp lần lượt là x, y (em) (x,y > 0)

Vì tỉ số học sinh của hai lớp 7A và 7B là 0,95 nên \(\dfrac{x}{y} = 0,95\)\( \Rightarrow \dfrac{x}{{0,95}} = \dfrac{y} {1}\) và x

Và số học sinh của lớp này nhiều hơn lớp kia 2 học sinh nên y – x = 2

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\begin{array}{l}\dfrac{y}{1} = \dfrac{x}{{0,95}} = \dfrac{{y – x}}{{1 – 0,95}} = \dfrac{ 2}{{0,05}} = 40\\ \Rightarrow y = 40,1 = 40\\x = 40.0,95 = 38\end{array}\)

Vậy số học sinh của hai lớp 7A và 7B lần lượt là 38 và 40 học sinh.

Bài 6.15 trang 10 sgk toán 7 tập 2 Kết nối kiến ​​thức

Câu hỏi

Dự kiến ​​làm đường trong 15 ngày. Một đội gồm 45 công nhân làm việc trong 10 ngày mới hoàn thành được một nửa công việc. Phải thêm bao nhiêu người nữa để hoàn thành công việc đúng thời hạn (biết năng suất lao động của mỗi người là như nhau)?

Giải pháp

Gọi số người cần hoàn thành công việc đúng hạn là x (người) (x \( \in \)N*)

Vì một đội gồm 45 công nhân đã làm việc trong 10 ngày để hoàn thành một nửa công việc, nên một đội gồm 45 người phải mất 20 ngày để hoàn thành công việc.

Vì tích của số người và thời gian hoàn thành là không đổi nên

15.x=45,20

\( \Rightarrow x = \dfrac{{45.20}}{{15}} = 60\)

Vậy cần thêm: 60 – 45 = 15 người nữa để có thể hoàn thành công việc đúng thời hạn.

Bài 6.16 trang 10 sgk toán 7 tập 2 Kết nối kiến ​​thức

Câu hỏi

Tìm ba số x,y,z biết rằng: \(\dfrac{x}{2} = \dfrac{y}{3} = \dfrac{z}{4}\) và x+2y – 3z = -12

Giải pháp

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\begin{array}{l}\dfrac{x}{2} = \dfrac{y}{3} = \dfrac{z}{4} = \dfrac{{x + 2y – 3z}}{{ 2 + 2.3 – 3.4}} = \dfrac{{ – 12}}{{ – 4}} = 3\\ \Rightarrow x = 3.2 = 6\\y = 3.3 = 9\\z = 3.4 = 12\end{ mảng}\)

Vậy x = 6, y = 9, z = 12.

Bài tiếp: Trang 14 SGK Toán 7 tập 2 Nối liền kiến ​​thức

Xem thêm:

Trên đây là chi tiết hướng dẫn giải bài tập trang 10 SGK toán lớp 7 tập 2.

Hướng dẫn giải Toán 7 Nối kiến ​​thức bằng Đọc tài liệu

Bạn thấy bài viết Trang 10 SGK Toán 7 tập 2 Kết nối tri thức có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Trang 10 SGK Toán 7 tập 2 Kết nối tri thức bên dưới để Trường THPT Nguyễn Chí Thanh có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thptnguyenchithanhag.edu.vn của Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

Nhớ để nguồn bài viết này: Trang 10 SGK Toán 7 tập 2 Kết nối tri thức của website thptnguyenchithanhag.edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Xem thêm chi tiết về Trang 10 SGK Toán 7 tập 2 Kết nối tri thức
Xem thêm bài viết hay:  Trang 53 SGK Toán 7 tập 1 Kết nối tri thức

Viết một bình luận