Trắc nghiệm Tin học 11 bài 11 Kiểu mảng

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Tin học 11 bài 11 Kiểu mảng tại thptnguyenchithanhag.edu.vn

Câu 1. Phát biểu nào sau đây về mảng một chiều là đúng?

A. Là tập hợp các số nguyên

B. Độ dài lớn nhất của mảng là 255

C. Là dãy hữu hạn các phần tử cùng loại

D. Mảng không được chứa ký tự

Câu 2. Để khai báo số phần tử của mảng trong Pascal, người lập trình cần:

A. khai báo một hằng là số phần tử của mảng

B. khai báo chỉ số đầu và chỉ số cuối của mảng

C. khai báo chỉ số kết thúc của mảng

D. không cần khai báo gì cả, hệ thống tự xác định

Câu 3. Phát biểu nào sau đây về chỉ số mảng là đúng nhất?

A. Dùng để truy cập đến bất kỳ phần tử nào trong mảng

B. Dùng để quản lý kích thước của mảng

C. Sử dụng trong vòng lặp với mảng

D. Sử dụng vòng lặp trong mảng để quản lý kích thước của mảng

Câu 4. Phát biểu nào sau đây về mảng là không đúng?

A. Chỉ số mảng không nhất thiết phải bắt đầu từ 1

B. Có thể xây dựng mảng nhiều chiều

C. Chuỗi ký tự cũng có thể được coi là một kiểu mảng

D. Độ dài lớn nhất của mảng là 255

Câu 5. Thế nào là khai báo biến mảng gián tiếp?

A. Khai báo mảng bản ghi

B. Khai báo mảng xâu ký tự

C. Khai báo mảng hai chiều

D. Khai báo kiểu mảng có sẵn

Câu 6. Cách khai báo mảng nào sau đây là hợp lệ?

A. Vòng bi: ARRAY[0..10] SỐ SỐ;

B. Vòng bi: ARRAY[0..10] : SỐ LƯỢNG;

C. Var mang : INTEGER OF ARRAY[0..10];

D. Var mang : ARRAY(0..10) : INTEGER;

Câu 7. Cho phần khai báo mảng và đoạn chương trình như sau:

Var a : mảng[0..50] của thực ;k:= 0 ;for i := 1 to 50 doif a[i] > một[k] thì k := i ;

Chương trình trên thực hiện công việc nào sau đây?

A. Tìm phần tử nhỏ nhất trong mảng;

B. Tìm phần tử lớn nhất trong mảng;

C. Tìm chỉ số của phần tử lớn nhất trong mảng

D. Tìm chỉ số của phần tử nhỏ nhất trong mảng

Câu 8. Cho khai báo mảng như sau: Var a : array[0..10] số nguyên ;

Phần tử nào sau đây đại diện cho phần tử thứ 10 của mảng?

A. một[10];

B.a(10);

Sự thay đổi[9];

D.a(9);

Câu 9. Cách khai báo mảng hai chiều nào sau đây là sai?

A. var m : mảng[1..10] của mảng[0..9] của số nguyên;

B. var m : mảng[1..20,1..40] của thật;

C. var m : mảng[1..9;1..9] của số nguyên;

D. var m : mảng[0..10,0..10] của than;

Câu 10. Mảng là kiểu dữ liệu biểu diễn dãy phần tử thuận tiện cho:

A. chèn một phần tử

B. truy cập vào bất kỳ phần tử nào

C. xóa một phần tử

D. chèn và xóa phần tử

Đáp án Trắc nghiệm Tin học 11 bài 11: Kiểu mảng

Câu Câu trả lời Câu Câu trả lời
Câu hỏi 1 câu 6 Một
câu 2 GỠ BỎ câu 7
câu 3 Một câu 8 Một
câu 4 DỄ DÀNG câu 9 GỠ BỎ
câu hỏi 5 DỄ DÀNG câu hỏi 10 GỠ BỎ

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Bạn thấy bài viết Trắc nghiệm Tin học 11 bài 11 Kiểu mảng có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Trắc nghiệm Tin học 11 bài 11 Kiểu mảng bên dưới để Trường THPT Nguyễn Chí Thanh có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thptnguyenchithanhag.edu.vn của Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

Nhớ để nguồn bài viết này: Trắc nghiệm Tin học 11 bài 11 Kiểu mảng của website thptnguyenchithanhag.edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Xem thêm chi tiết về Trắc nghiệm Tin học 11 bài 11 Kiểu mảng
Xem thêm bài viết hay:  Tranh tô màu công chúa phép thuật Winx

Viết một bình luận