Tiếng Anh 7 Global success Unit 3 Skills 1

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 Global success Unit 3 Skills 1 tại thptnguyenchithanhag.edu.vn

Giải bài tập Unit 3 Skills 1 sách Tiếng Anh 7 Global Success giúp các em học Tiếng Anh 7 tốt hơn mỗi ngày.

Giải bài tập Tiếng Anh 7 Global Successful Unit 3 Skills 1

Unit 3: Community service study guide nằm trong lời giải SGK Tiếng Anh 7 Global Successful sẽ dịch nội dung của kỹ năng đọc và nói sau đó đưa ra đáp án cho câu hỏi.

1. Làm việc theo cặp. Khoanh tròn các hoạt động bạn muốn làm ở trường của bạn.

(Làm việc theo nhóm. Khoanh tròn hoạt động mà bạn thích làm ở trường.)

A. trồng rau trong vườn trường

B. dạy kèm học sinh khác (dạy kèm học sinh khác)

C. sưu tầm sách cho thư viện trường

Câu trả lời

A: Bạn muốn làm gì ở trường của bạn?

B: Tôi muốn trồng rau trong vườn trường.

Dịch

A: Bạn muốn làm gì ở trường của mình?

B: Tôi muốn trồng rau trong vườn trường.

2. Đọc đoạn văn và nối những từ được đánh dấu với nghĩa của chúng.

(Đọc đoạn văn và nối các từ được đánh dấu với nghĩa của chúng.)

1. cho 2. cho và nhận 3. hàng tháng 4. hài lòng 5. dạy

Trường Tương Lai Tươi Sáng có nhiều hoạt động cộng đồng dành cho học sinh. Trường cho rằng một cách tốt để sinh viên phát triển bản thân là thông qua hoạt động cộng đồng. Tất cả học sinh có thể tham gia bất kỳ dự án nào sau đây:

– Dạy kèm: Học sinh lớp trên dạy kèm học sinh lớp dưới.

– Bưu thiếp giúp đỡ: Học sinh làm và bán bưu thiếp để gây quỹ cho trẻ em địa phương.

– Visit-to-Read: Học sinh đến thăm viện dưỡng lão hàng tháng và đọc sách cho người già.

– Garden-to-Give: Học sinh trồng rau và tặng chúng cho các trường học địa phương.

– Giấy-Thực vật-Trao đổi: Học sinh thu thập giấy và đổi lấy thực vật. Sau đó, họ chăm sóc cây cối trong vườn trường của họ.

Học sinh biết rằng họ có thể giúp đỡ mọi người và thế giới xung quanh khi họ thực hiện dịch vụ cộng đồng. Họ cảm thấy mình có ích và tự hào vì mình làm được những điều tốt đẹp.

Dịch

Trường Tương Lai Tươi Sáng có nhiều hoạt động cộng đồng dành cho học sinh. Nhà trường tin rằng cách tốt nhất để học sinh phát triển bản thân là thông qua hoạt động phục vụ cộng đồng. Tất cả học sinh có thể tham gia vào bất kỳ dự án nào sau đây:

– Dạy kèm: Học sinh lớp trên dạy kèm học sinh lớp dưới.

– Bưu thiếp giúp đỡ: Học sinh làm và bán bưu thiếp để gây quỹ cho trẻ em địa phương.

– Visit-to-Read: Học viên đến thăm viện dưỡng lão hàng tháng và đọc sách cho người già nghe.

– Garden-to-Give: Học sinh trồng rau và quyên góp cho các trường học địa phương.

– Giấy-Cây-Đổi: Học sinh nhặt giấy và đổi lấy cây. Sau đó, họ chăm sóc cây cối trong vườn trường của họ.

Học sinh biết rằng họ có thể giúp đỡ mọi người và thế giới xung quanh khi họ làm dịch vụ cộng đồng. Họ cảm thấy mình có ích và tự hào vì mình làm được những điều tốt đẹp.

Câu trả lời

1. give (cho đi) – donate (tặng)

2. cho và nhận – trao đổi

3. hàng tháng (hàng tháng) – hàng tháng (hàng tháng)

4.happy (hài lòng) – kiêu hãnh (tự hào)

5. dạy – gia sư

3. Đọc lại đoạn văn và đánh dấu ( ✓) T (Đúng) hoặc F (Sai).

(Đọc lại đoạn văn và chọn ( ✓) T (Đúng) hoặc F (Sai).)

TỶ F
1. Dịch vụ cộng đồng cho phép sinh viên phát triển bản thân.2. Mỗi sinh viên chỉ được tham gia một dự án.3. Họ dạy kèm cho những học sinh nhỏ tuổi hơn.4. Trẻ em địa phương nhận bưu thiếp từ dự án Postcards-to-Help.5. Học sinh nhận cây khi họ đưa giấy.

Câu trả lời

1 T

Dịch vụ cộng đồng cho phép sinh viên phát triển bản thân.

(Dịch vụ cộng đồng cho phép sinh viên phát triển bản thân.)

Giải thích: … một cách tốt để học sinh phát triển bản thân là thông qua dịch vụ cộng đồng.

(…Một cách tốt để học sinh phát triển bản thân là thông qua các hoạt động cộng đồng.)

2.F

Mỗi sinh viên chỉ được tham gia một dự án.

(Mỗi học sinh chỉ có thể tham gia vào một dự án.)

Giải thích: Tất cả học sinh có thể tham gia bất kỳ dự án nào trong các dự án khác nhau này

(Tất cả học sinh có thể tham gia vào bất kỳ dự án nào khác…)

3T

Họ dạy kèm cho những học sinh nhỏ tuổi hơn.

(Họ dạy kèm cho những học sinh nhỏ tuổi hơn.)

Giải thích: Học sinh lớp trên kèm cặp học sinh lớp dưới.

(Các học sinh lớp trên dạy các học sinh lớp dưới.)

4.F

Trẻ em địa phương nhận bưu thiếp từ dự án Bưu thiếp giúp đỡ.

(Trẻ em địa phương nhận bưu thiếp từ dự án Bưu thiếp giúp đỡ.)

Giải thích: Học sinh làm và bán bưu thiếp để gây quỹ cho trẻ em địa phương.

(Học ​​sinh làm và bán bưu thiếp để gây quỹ cho trẻ em địa phương.)

5. TỶ

Học sinh nhận cây khi họ đưa giấy.

(Học ​​sinh nhận cây khi đưa giấy.)

Giải thích: Học sinh nhặt giấy đổi lấy cây.

(Học ​​sinh nhặt giấy và đổi lấy cây.)

4. Làm việc theo cặp. Đọc về những sinh viên này. Viết tên của các dự án mà bạn nghĩ họ nên tham gia vào cột Dự án.

(Làm việc theo cặp. Đọc về những sinh viên này. Viết tên của các dự án mà bạn nghĩ họ nên tham gia vào cột Dự án.)

A. Dạy Kèm (Dạy Kèm)

B. Bưu Thiếp Giúp Đỡ

C. Truy cập để đọc

D. Làm vườn cho đi

E. Giấy-Nhà máy-Trao đổi

dự án

1. Nick thích đọc sách. Anh ấy có một giọng nói rất hay, và anh ấy cũng rất kiên nhẫn.

2. Ann rất giỏi toán và văn. Cô ấy cũng yêu trẻ con.

3. Minh thích sưu tập và làm bưu thiếp.

4. Mark yêu thiên nhiên. Anh ấy thích xem các chương trình về thực vật. Anh ấy cũng thích ở ngoài trời.

5. Tom thích sưu tập báo.

Câu trả lời

Dự án (Dự án)

1. Nick thích đọc sách. Anh ấy có một giọng nói rất hay, và anh ấy cũng rất kiên nhẫn.

(Nick thích đọc sách. Anh ấy có một giọng nói rất hay và anh ấy cũng rất kiên nhẫn.)

2. Ann rất giỏi toán và văn. Cô ấy cũng yêu trẻ con.

(Ann rất giỏi toán và văn. Cô ấy cũng rất yêu trẻ con.)

Một

3. Minh thích sưu tập và làm bưu thiếp.

(Minh thích sưu tầm và làm bưu thiếp.)

GỠ BỎ

4. Mark yêu thiên nhiên. Anh ấy thích xem các chương trình về thực vật. Anh ấy cũng thích ở ngoài trời.

(Mark yêu thiên nhiên. Anh ấy thích xem các chương trình về thực vật. Anh ấy cũng thích ở ngoài trời.)

DỄ DÀNG

5. Tom thích sưu tập báo.

(Tom thích sưu tập báo.)

e

5. Làm việc theo nhóm. Thảo luận về dự án nào trong 4 bạn muốn tham gia và tại sao. Báo cáo câu trả lời của nhóm bạn trước lớp.

(Làm việc theo nhóm. Thảo luận về dự án bạn muốn tham gia trong bài 4 và giải thích. Báo cáo câu trả lời của nhóm bạn cho cả lớp.)

Ví dụ: Bạn Lan sẽ tham gia dự án Gia sư vì cô ấy giỏi toán và tiếng Anh. Cô ấy cũng yêu trẻ con.

(Ví dụ: Lan sẽ tham gia dự án Tutoring vì cô ấy giỏi toán và tiếng Anh. Cô ấy cũng rất yêu trẻ con.)

Câu trả lời

1. Tôi muốn tham gia Visit-to-Read vì tôi muốn đọc những cuốn sách thú vị cho người khác

Dịch

Tôi muốn tham gia hoạt động Truy cập để đọc vì tôi muốn đọc những cuốn sách thú vị với người khác

2. Minh sẽ tham gia dự án Visit-to-Read vì cô ấy muốn giúp những người già bớt cô đơn.

Dịch

Minh sẽ tham gia dự án “Thăm để đọc” vì cô muốn giúp người già bớt cô đơn.

3. Nam sẽ tham gia Paper-Plant-Exchange vì cậu ấy thích thu thập giấy đã qua sử dụng.

Dịch

Nam sẽ tham gia dự án “Giấy-Nhà máy-Trao đổi” vì anh ấy thích thu gom giấy đã qua sử dụng.

4. Linh sẽ tham gia dự án Postcard-to-Help vì cô ấy thích làm bưu thiếp.

Dịch

Linh sẽ tham gia vào dự án “Postcard-to-Help” vì cô ấy thích làm thiệp.

5. Michael sẽ tham gia dự án Garden-to-Give vì anh ấy yêu cây cối và muốn bảo vệ môi trường.

Dịch

Michael sẽ tham gia dự án “Garden-to-Give” vì anh ấy thích cây cối và muốn bảo vệ môi trường.

Xem thêm:

-/-

Giải Tiếng Anh 7 Global Successful Unit 3 A Skills 1 được tài liệu Reading tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt Tiếng Anh 7 hay, thú vị và dễ dàng.

Bạn thấy bài viết Tiếng Anh 7 Global success Unit 3 Skills 1 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Tiếng Anh 7 Global success Unit 3 Skills 1 bên dưới để Trường THPT Nguyễn Chí Thanh có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thptnguyenchithanhag.edu.vn của Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

Nhớ để nguồn bài viết này: Tiếng Anh 7 Global success Unit 3 Skills 1 của website thptnguyenchithanhag.edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Xem thêm chi tiết về Tiếng Anh 7 Global success Unit 3 Skills 1
Xem thêm bài viết hay:  Tính từ trong tiếng Anh - Cách sử dụng và ví dụ

Viết một bình luận