Sơ đồ tư duy Bình Ngô đại cáo – Nguyễn Trãi

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy Bình Ngô đại cáo – Nguyễn Trãi tại thptnguyenchithanhag.edu.vn

Nhằm giúp các em hệ thống kiến ​​thức và dễ dàng tiếp thu, vận dụng trong làm bài, Đọc tài liệu gửi đến tài liệu Bình Ngô Đại cáo chí của Nguyễn Trãi với hệ thống biểu điểm, sơ đồ tư duy chi tiết. . Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học tập hiệu quả và đạt kết quả cao

********

Bản đồ tư duy Bình Ngô Đại Cáo lớp 10

Sơ đồ tư duy tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo

– Luận điểm 1: Tiền đề lý luận

+ Tư tưởng nhân nghĩa

+ Sự thật về độc lập dân tộc

– Luận điểm 2: Phản ánh lý luận vào thực tiễn

+ Tội ác của giặc Minh

+ Lòng căm thù giặc của nhân dân

– Luận điểm 3: Diễn biến khởi nghĩa Lam Sơn

+ Hình tượng người anh hùng Lê Lợi

+ Các giai đoạn khởi nghĩa Lam Sơn.

– Luận điểm 4: Niềm tin, ý chí.

Lời tuyên bố toàn thắng, mở ra kỷ nguyên độc lập của dân tộc thật hùng hồn và đầy tự hào: Xã Tắc từ đó bền vững/ Giang sơn đổi mới, nước ta vào thời kỳ tự chủ, cường thịnh. thịnh vượng dưới triều đại mới. Đồng thời, Người cũng rút ra bài học lịch sử: Kiến khởi rồi Thái/Nhật Nguyệt hối rồi quang, để khẳng định niềm tin vào vận mệnh mới của dân tộc sau bao gian nan thử thách. Đồng thời Người cũng khẳng định, thắng lợi của chúng ta là nhờ biết kết hợp sức mạnh thời đại với sức mạnh truyền thống dân tộc: Âu cũng nhờ có công ơn thiêng liêng của tổ tiên.

Tham khảo dàn ý chi tiết và bài văn mẫu hay: Phân tích Đại cáo Bình Ngô của Nguyễn Trãi

Sơ đồ tư duy Bình Ngô đại cáo đoạn 1

Luận điểm 1: Tư tưởng nhân văn.

Luận điểm 2: Tuyên ngôn độc lập.

Luận đề 3: Bài học răn đe quân xâm lược.

Sơ đồ tư duy Bình Ngô đại cáo đoạn 1

Đại Cáo Bình Ngô tràn đầy cảm hứng trữ tình và mang đậm chất anh hùng hiếm có. Đặc biệt, phần đầu của tác phẩm, với nghệ thuật song thất lục bát, đã đề cập đến hai nội dung chính gần như kết thúc bài cáo: nhân nghĩa và nền độc lập của quốc gia Đại Việt. Vì vậy, đoạn văn có giá trị rất sâu sắc đối với nước ta, khẳng định dân tộc ta có tinh thần nhân nghĩa, có tinh thần độc lập tự chủ. Bài thơ giúp chúng ta hiểu về chủ quyền lãnh thổ, độc lập dân tộc cũng như lịch sử đấu tranh hào hùng của ông cha ta, từ đó bồi dưỡng lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, quyết tâm xây dựng, bảo vệ và củng cố nền độc lập, chủ quyền của đất nước.

Xem chi tiết: Phân tích đoạn 1 Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi

Sơ đồ tư duy Bình Ngô đại cáo đoạn 2

Luận điểm 1: Âm mưu xâm lược của quân Minh

Luận điểm 2: Vạch trần chính sách cai trị phản nhân đạo của quân Minh xâm lược

Luận điểm 3: Cực lực tố cáo những thủ đoạn thâm độc của kẻ thù

Sơ đồ tư duy Bình Ngô đại cáo đoạn 2

Phần thứ hai của Đại cáo Bình Ngô khẳng định chủ quyền của dân tộc Đại Việt. đồng thời vạch rõ âm mưu xâm lược của quân Minh xâm lược. Tội ác của chúng bị vạch trần cho mọi người biết. Tội ác của họ là không thể tha thứ. Phóng sự sử dụng nhiều biện pháp nghệ thuật như tương phản, miêu tả, so sánh kết hợp với lối hành văn tự do, phóng khoáng thể hiện rõ nội dung mà tác giả muốn trình bày.

Sơ đồ tư duy nhân nghĩa trong Bình Ngô Đại Cáo

Luận điểm 1: Quan niệm hệ tư tưởng nhân văn

Luận điểm 2: Sự thể hiện tư tưởng nhân nghĩa trong Đại cáo bình Ngô

+ Tính nhân nghĩa gắn liền với sự khẳng định chủ quyền, độc lập dân tộc.

+ Lòng nhân đạo thể hiện ở sự cảm thông, chia sẻ với nỗi khổ đau của người dân mất nước.

+ Nhân nghĩa là nền tảng sức mạnh để chiến thắng kẻ thù.

+ Tính nhân văn thể hiện ở tinh thần yêu chuộng hòa bình, tinh thần nhân đạo của dân tộc.

Sơ đồ tư duy nhân nghĩa trong Bình Ngô Đại Cáo

Trong Bình Ngô Đại Cáo, Nguyễn Trãi đã khẳng định vai trò của nhân dân, nhất là những người gọi là “nhiều người”. Đây là một bước phát triển vượt bậc so với tư tưởng yêu nước thời Lý – Trần. Trong Hịch tướng sĩ Trần Quốc Tuấn không phải là không biết đến vai trò của nhân dân, mà chỉ nghĩ đến “Kế dân” là kế sâu xa. chỉ dành cho các Hoàng tử, Tướng quân. Trong khi đó, chúng ta thấy rõ, trong mọi cuộc chiến tranh chống xâm lược, nhân tố quyết định thắng lợi cuối cùng vẫn là nhân dân. Đến với Nguyễn Trãi, ta thấy Trãi không chỉ nghĩ đến dân mà còn nhìn thấy sức mạnh của nhân dân. Vì nước, vì dân Người luôn trăn trở, khắc khoải. Trong trái tim tràn đầy tình yêu thương, Nguyễn Trãi luôn dành cho nhân dân những tình cảm nồng nàn nhất. Những lời đau đáu như máu chảy trong tim, nỗi xót xa cho những người dân sống cơ cực, những lời tố cáo đanh thép của Nguyễn Trãi trước những kẻ thù gây bao ách bạo tàn cho nhân dân là minh chứng cho điều đó. tình yêu sâu đậm, nồng nàn của anh. Cứu nước là cứu dân, muốn phất ngọn cờ nhân nghĩa thì phải dựa vào dân để cứu nước là tư tưởng được Nguyễn Trãi thể hiện trong Bình Ngô Đại Cáo. Trong suốt bốn nghìn năm lịch sử, cha ông ta đã biết phát huy sức mạnh của nhân dân, coi sức mạnh của nhân dân là cơ sở để chiến thắng, một điều rất cơ bản trong tư tưởng yêu nước, đường lối chính trị đúng đắn. mọi lúc, mọi cuộc đời. Phát huy sức mạnh của nhân dân, đoàn kết một lòng từ trên xuống dưới là những nhân tố tạo nên thắng lợi trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm.

Xem thêm: Dàn ý phân tích tư tưởng nhân nghĩa trong Bình Ngô Đại Cáo

Sơ đồ tư duy nghệ thuật lập luận trong Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi

Luận điểm 1: Đối tượng và mục đích của tác phẩm, bố cục và kết cấu của tác phẩm

Luận điểm 2: Cách lập luận chặt chẽ, thuyết phục

Luận điểm 3: Giọng điệu, ngôn ngữ và hình tượng của tác phẩm

Sơ đồ tư duy nghệ thuật lập luận trong Bình Ngô Đại Cáo

Xem chi tiết: Nghệ thuật lập luận trong Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi

Sơ đồ tư duy chứng minh Bình Ngô Đại Cáo là bản tuyên ngôn độc lập

– Luận điểm 1: Giải thích khái niệm Tuyên ngôn độc lập

– Luận điểm 2: Chứng minh Đại cáo bình Ngô là bản tuyên ngôn độc lập

+ Hoàn cảnh ra đời

+ Tuyên ngôn độc lập chủ quyền

+ Tuyên bố chiến thắng

+ Tuyên bố hòa bình

Sơ đồ tư duy chứng minh Bình Ngô Đại Cáo là bản tuyên ngôn độc lập

Đúng là Bình Ngô Đại Cáo, khúc ca khải hoàn, bản hùng ca vang bóng một thời đã gom lại biết bao cảm xúc như một hồi chuông ngân vang, dội về từ quá khứ, hướng về thời đại chúng ta. cảm thấy hãnh diện, tự hào. Nguyễn Trãi đã biến một văn kiện lịch sử khô khan, cứng nhắc, đầy sắc lệnh thành một bản anh hùng ca nồng nàn, trong sáng và có giá trị lưu truyền ngàn đời.

Nhưng ý nghĩa “văn chương anh hùng” của tác phẩm còn thể hiện ở nghệ thuật viết chính luận tài tình, kiệt xuất của Nguyễn Trãi. Điều đặc sắc ở Đại Cáo Bình Ngô là ông đã đưa nghệ thuật viết chính luận trung đại đạt đến trình độ mẫu mực, điêu luyện. Bài cáo lớn nhằm mục đích để người dân Đại Việt tuyên bố độc lập sau khi đánh bại quân Minh xâm lược. Tuy nhiên, chiến tranh không còn nữa, nhưng tính chất luận chiến của nó vẫn còn rõ ràng. Nhà văn vẫn hướng về kẻ thù, đến thế lực hùng mạnh mà bao đời nay vẫn theo dõi. Độc lập là quyền bất khả xâm phạm, không những nghĩa quân Lam Sơn đã bảo vệ thành công mà còn lưu truyền từ đời xưa đến đời sau. Cần phải báo cáo là một lần nữa đấu tranh trực tiếp với kẻ thù trên mặt trận ngoại giao. Chúng ta có đầy đủ các yếu tố tương xứng để xác lập chủ quyền của mình và đã kiên cường đứng lên đấu tranh bảo vệ. Ta thắng là thật, địch bại là không thể chối cãi. Lời tuyên bố nghe như một bản án cuối cùng tại tòa án công lý. Bản án đó thật hùng hồn và hùng hồn, khắc sâu vào lòng người Việt Nam từ hàng ngàn năm nay.

Tác giả Nguyễn Trãi và tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo

A. Tác giả Nguyễn Trãi

– Nguyễn Trãi sinh năm 1380, mất năm 1442, hiệu là Ức Trai, quê ở làng Chi Ngại (Chí Linh, Hải Dương) sau dời về Nhị Khê (Thường Tín, Hà Tây, nay thuộc Hà Nội).

– Gia đình: Nguyễn Trãi sinh ra trong một gia đình nội ngoại đều có hai truyền thống lớn là yêu nước và văn hiến. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho Nguyễn Trãi tiếp xúc và tìm hiểu tư tưởng chính trị của Nho giáo.

– Người:

Nguyễn Trãi mồ côi mẹ lúc 5 tuổi.

+ Năm 1400, ông đỗ Thái học sinh và cùng cha làm quan dưới triều Hồ.

+ Năm 1407, giặc Minh cướp nước ta, Nguyễn Trãi theo Lê Lợi tham gia khởi nghĩa và góp công lớn vào thắng lợi vẻ vang của dân tộc.

+ Cuối 1427 đầu 1428, khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng, Nguyễn Trãi vâng lệnh Lê Lợi viết Bình Ngô Đại Cáo, hăng hái tham gia công cuộc dựng nước.

+ Năm 1439, Nguyễn Trãi xin ở Côn Sơn

+ Năm 1440, ông được Lê Thái Tông mời ra giúp nước

+ Năm 1442, Nguyễn Trãi bị oan ở Lệ Chi Viên và bị khép tội “tru di tam tộc”.

+ 1464, Lê Thánh Tông minh oan cho Nguyễn Trãi và sưu tầm văn thơ của ông.

– Thời đại: Nguyễn Trãi sống trong thời đại xã hội rối ren, loạn lạc – nội bộ triều đình phong kiến ​​phân tranh, đất nước có giặc ngoại xâm, đời sống nhân dân lầm than, khởi nghĩa của nhân dân nổ ra khắp nơi… chính điều này đã đưa ngòi bút của ông hướng về hiện thực cuộc sống. .

– Sự nghiệp sáng tác: Nguyễn Trãi là tác gia xuất sắc của nhiều thể loại văn học, trong đó có chữ Hán và chữ Nôm.

+ Các sáng tác bằng chữ Hán: Quân Trung Tử mệnh tập, Bình Ngô Đại Cáo, Ức Trai Thi Tập, Chí Linh Sơn phú, Băng Hồ di lục, Lam Sơn Thực Lục, Vĩnh Lăng văn bia, Văn loại.

+ Sáng tác bằng chữ Nôm: Quốc âm thi tập gồm 254 bài thơ viết theo thể Đường luật hoặc Đường luật xen lục ngôn.

Ngoài sáng tác văn học, Nguyễn Trãi còn để lại cuốn Dư địa chí, cuốn địa lý cổ nhất Việt Nam.

– Phong cách sáng tác:

+ Chính luận: Nguyễn Trãi là nhà văn chính luận kiệt xuất, các tác phẩm chính luận của ông có luận cứ vững chắc, lập luận chặt chẽ, giọng văn linh hoạt.

+ Nguyễn Trãi là nhà thơ trữ tình sâu sắc.

B. Tác phẩm Đại cáo Bình Ngô

1. Hoàn cảnh ra đời

– Sau khi quân ta đại thắng, tiêu diệt và làm tan rã 15 vạn viện binh địch, Vương Thông buộc phải giảng hoà, rút ​​quân về nước, Nguyễn Trãi vâng lệnh Lê Lợi viết Đại cáo Bình Ngô.

– Đại cáo Bình Ngô có ý nghĩa trọng đại là bản tuyên ngôn độc lập, được công bố vào tháng chạp năm Kỷ Mùi (đầu năm 1428).

2. Báo cáo

Cáo từ là một thể văn nghị luận có từ xa xưa ở Trung Quốc, thường được vua chúa hoặc các thủ lĩnh sử dụng để trình bày một chính sách, một sự nghiệp hoặc để tuyên bố một sự kiện nào đó cho mọi người biết.

– Cáo có thể được viết bằng văn xuôi hoặc văn vần, nhưng phần lớn là văn biền ngẫu, có vần hoặc không vần, thường có phép đối, câu dài, câu ngắn không gò bó, từng cặp đối nhau.

– Lời lẽ chặt chẽ, lập luận sắc bén, kết cấu chặt chẽ, mạch lạc.

3. Bố cục (4 phần)

– Phần 1 (từ đầu đến “chứng cứ còn ghi”): Chỉ luận đề (tiền đề lập luận)

– Phần 2 (tiếp “Ai bảo dân chịu”): Bản cáo trạng hùng hồn, đẫm máu về tội ác của quân thù. (Phản ánh lý thuyết vào thực tế)

– Phần 3 (tiếp “Chuyện chưa từng thấy”): Bản hùng ca về khởi nghĩa Lam Sơn

– Phần 4 (còn lại): Tuyên ngôn độc lập

4. Giá trị nội dung

Đại Bình Ngô đại cáo là bản tuyên ngôn độc lập vạch rõ tội ác của quân xâm lược, ca ngợi thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

5. Giá trị nghệ thuật

– Lập luận chặt chẽ, logic, ngôn từ hùng hồn

– Kết hợp hài hòa giữa yếu tố chính luận và văn học

– Sử dụng các biện pháp nghệ thuật: liệt kê, phóng đại, so sánh, đối chiếu, v.v.

Tham khảo một số tài liệu học tập về bài Bình Ngô Đại Cáo:

*****

Trên đây là sơ đồ tư duy về Bình Ngô đại cáo Nguyễn Trãi do Bạn đọc tài liệu biên soạn. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập và ôn tập môn Văn tốt hơn. Đừng quên tham khảo thêm nhiều bài văn mẫu 10 được cập nhật đầy đủ hơn tại doctailieu.com. Tôi chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất trong học tập của bạn.

Bạn thấy bài viết Sơ đồ tư duy Bình Ngô đại cáo – Nguyễn Trãi có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Sơ đồ tư duy Bình Ngô đại cáo – Nguyễn Trãi bên dưới để Trường THPT Nguyễn Chí Thanh có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thptnguyenchithanhag.edu.vn của Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

Nhớ để nguồn bài viết này: Sơ đồ tư duy Bình Ngô đại cáo – Nguyễn Trãi của website thptnguyenchithanhag.edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Xem thêm chi tiết về Sơ đồ tư duy Bình Ngô đại cáo - Nguyễn Trãi
Xem thêm bài viết hay:  Pronunciation Unit 3 lớp 7 Explore English

Viết một bình luận