Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 về Tập hợp

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 về Tập hợp tại thptnguyenchithanhag.edu.vn

Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 – Tập hợp (trắc nghiệm) gồm 15 câu hỏi giúp các em học sinh đánh giá mức độ hiểu nội dung 1 kiến ​​thức môn Toán lớp 6

Cùng tham khảo tài liệu gợi ý trả lời trắc nghiệm môn Toán lớp 6 về Tập hợp mà bạn đã học để ôn tập kiến ​​thức một cách tốt nhất. Hãy thử nó và xem kết quả:

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 về Tập hợp

Câu hỏi 1:

Tập hợp có 3 phần tử là:

A.{0; đầu tiên}

B.{6A; 6}.

C.{0; một; b}

D. {Bưởi, cam, chanh, táo}

Câu 2:

Cho tập hợp B gồm 100 số tự nhiên đầu tiên. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. 0 ∉ B .

B. 100 ∈ B .

C. B = {x N ∣ x

D. B = {x N ∣ x ≤ 100}

Câu 3:

Cho tập hợp X = {1; 2; 4; 7}. Tập hợp nào sau đây là tập hợp con của X?

A.{1; 5}

B.{2; 5}

C.{1; 7}

D.{3; 7}

Câu 4:

Cho hai tập hợp A = {x N ∣ x

A. Tập hợp B gồm 7 phần tử.

B. Tập hợp A gồm 9 phần tử.

C. Các phần tử {4, 5, 6, 7, 8, 9} thuộc cả A và B.

D. 4 ∉ B .

Câu 5:

Đặt Y = {x ∈ N ∣ x ≤ 9}. Số phần tử của Y là:

A. 7

B. 8

C. 9

mất 10

Câu 6:

Đặt M = {0; đầu tiên; 2; 3; 4; 5; 6} có số phần tử là:

A. 5

sinh 7

C. 8

mất 6

Câu 7:

Cho tập hợp A = {x ∈ N ∣ 2 sai?

A. 7 ∈ A .

B. 2 ∈ A .

C. Tập hợp A có 5 phần tử.

D. Tập hợp A gồm các số tự nhiên lớn hơn 2 và nhỏ hơn hoặc bằng 7.

Câu 8: Chọn câu trả lời sai.

Cho A = {x ∈ N ∣ 0 ≤ x ≤ 4}. Các phần tử của A là:

A. A = {0; đầu tiên; 2; 3; 4}

B. A = {4; 2; 0; 3; đầu tiên}

C. A = {1; 2; 3; 4}

D. A = {0; đầu tiên; 2; 4; 3}

Câu 9:

Cho từ “HANOI” là tập hợp của:

A. 2 phần tử.

B. 3 nguyên tố.

C. 4 phần tử.

D. 5 nguyên tố.

Câu 10: Tập hợp nào sau đây đúng?

A. A = [0; 1; 2; 3]

B. A = (0; 1; 2; 3)

C. A = 1; 2; 3

D. A = {0; đầu tiên; 2; 3}

Câu 11. Cho B = {2; 3; 4; 5}. Chọn câu sai.

A. 2B

B. 5

C. 1B

D. 6B

Câu 12. Viết tập hợp E các số tự nhiên lớn hơn 5 và nhỏ hơn 10.

A. E = {6; 7; số 8; 9}

B. E = {5; 6; 7; số 8; 9}

C. E = {6; 7; số 8; 9; mười}

D. E = {6; 7; số 8}

Câu 13. Viết tập hợp chữ T khác nhau trong cụm từ: “HỌC SINH”

A. T = {H; Ô; C; S; TÔI; N; H}

B. T = {H; Ô; C; S; TÔI; N}

C. T = {H; C; S; TÔI; N}

D. T = {H; Ô; C; H; TÔI; N}

Câu 14. Viết tập hợp S = {16; 17; 18; 19} dưới dạng thuộc tính đặc trưng.

A. S = {x | 15

B. S = {x | 15

C. S = {x | 15

DS = {x | 16

Câu 15:

Biểu thức nào sau đây không phải là biểu thức của tập hợp:

A. Liệt kê các phần tử của tập hợp.

B. Nêu tính chất đặc trưng của các phần tử của tập hợp.

C. Biểu diễn các phần tử của tập hợp bằng dấu chấm bên trong một hình tròn khép kín.

D. Biểu diễn các phần tử của tập hợp bằng các chấm bên trong một ô vuông kín.

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Toán 6 về Tập hợp

Câu 1: C.{0; một; b}

Câu 2: C. B = {x ∈ N ∣ x

Câu 3: C.{1; 7}

Câu 4: C. Các phần tử {4, 5, 6, 7, 8, 9} đều thuộc cả A và B.

Câu 5: D. 10

Câu 6: B. 7

Câu 7: B. 2 ∈ A .

Câu 8: C. A = {1; 2; 3; 4}

Câu 9: D. 5 nguyên tố.

Câu 10: D. A = {0; đầu tiên; 2; 3}

Câu 11: D. 6 B

Câu 12: A. E = {6; 7; số 8; 9}

Câu 13: B. T = {H; Ô; C; S; TÔI; N}

Câu 14: B. S = {x | 15

Câu 15: D. Biểu diễn các phần tử của tập hợp bằng các dấu chấm bên trong hình vuông kín.

– Kết thúc –

Trên đây là Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 theo bộ trắc nghiệm mà bạn đọc có thể tham khảo, đừng quên tham khảo thêm các đề kiểm tra 15 phút Toán 6 khác để đạt kết quả cao nhất nhé!

Bạn thấy bài viết Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 về Tập hợp có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 về Tập hợp bên dưới để Trường THPT Nguyễn Chí Thanh có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thptnguyenchithanhag.edu.vn của Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

Nhớ để nguồn bài viết này: Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 về Tập hợp của website thptnguyenchithanhag.edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Xem thêm chi tiết về Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 về Tập hợp
Xem thêm bài viết hay:  Pronunciation Unit 11 lớp 7 Explore English

Viết một bình luận