• Đinh Ngọc Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
 • Nguyễn Văn Sang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Điện thoại:
   01677164612
  • Email:
   sangnv1975@gmail.com
 • Nguyễn Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Điện thoại:
   0949477548
  • Email:
   nguyenthanhhainct@gmail.com
 • Phan Hữu Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Điện thoại:
   0917909321
  • Email:
   huulyphan@gmail.com
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội