• Đinh Ngọc Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
 • Hồng Văn Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Điện thoại:
   01656694241
 • Hạ Minh Quân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Điện thoại:
   0977294650
 • Hồng Văn Lộc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   01645114245
 • Phan Văn Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Điện thoại:
   01667666522
 • Phan Bi Lê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Điện thoại:
   0977727967
 • Võ Hồng Trinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   01697034396
  • Email:
   hongtrinhphulam@gmail.com
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội