A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2021 -2025 tầm nhín 2030

Kế hoạch chiến lược của trường giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn tới 2030 là xác
định rõ mục tiêu và các giải pháp chủ yếu trong suốt quá trình hoạt động và phát triển của
đơn vị, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của
Hội nghị trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị
quyết 88/2014/QH 13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình,
sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Đó là cơ sở quan trọng cho nhà trường xây dựng các kế
hoạch hoạt động ngắn hạn, dài hạn, được cụ thể hóa đến từng đồng chí lãnh đạo, từng cán
bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Với tình hình thực tế của tỉnh nhà nói chung và tình
hình trường THPT Nguyễn Chí Thanh nói riêng, lãnh đạo Nhà trường định hướng xây dựng
chiến lược phát triển cho phù hợp với các Chỉ thị của Tỉnh Ủy; văn bản của UBND Tỉnh và
của Sở giáo dục và đào tạo An giang. Các hoạt động phải có ý nghĩa quan trọng để thực hiện
thắng lợi nghị quyết của Chính phủ trong việc đổi mới giáo dục phổ thông theo kịp yêu cầu
phát triển kinh tế xã hội của đất nước, hội nhập với các nước trong khu vực và thế giới.

Kế hoạch chiến lược của trường giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn tới 2030 là xác
định rõ mục tiêu và các giải pháp chủ yếu trong suốt quá trình hoạt động và phát triển của
đơn vị, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của
Hội nghị trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị
quyết 88/2014/QH 13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình,
sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Đó là cơ sở quan trọng cho nhà trường xây dựng các kế
hoạch hoạt động ngắn hạn, dài hạn, được cụ thể hóa đến từng đồng chí lãnh đạo, từng cán
bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Với tình hình thực tế của tỉnh nhà nói chung và tình
hình trường THPT Nguyễn Chí Thanh nói riêng, lãnh đạo Nhà trường định hướng xây dựng
chiến lược phát triển cho phù hợp với các Chỉ thị của Tỉnh Ủy; văn bản của UBND Tỉnh và
của Sở giáo dục và đào tạo An giang. Các hoạt động phải có ý nghĩa quan trọng để thực hiện
thắng lợi nghị quyết của Chính phủ trong việc đổi mới giáo dục phổ thông theo kịp yêu cầu
phát triển kinh tế xã hội của đất nước, hội nhập với các nước trong khu vực và thế giới.


Tập tin đính kèm
Nguồn:http://tracuudiemthitnthpt.angiang.edu.vn/ Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội